Is Content really King?

Contentmarketing heeft inmiddels wereldwijd flink wortel geschoten. Maar werkt het ook echt? Vera Wijermans deed in haar master thesis voor de Graduate School of Communication (UvA) onderzoek naar het overtuigende effect van contentmarketing en de koopbereidheid die daardoor ontstaat, afgezet tegen de effecten van meer traditionele marketing.

De studie laat zien dat contentmarketing minder snel herkend zal worden als reclame dan traditionele marketing. Conform eerdere studies zien we dat mensen die reclame herkennen, minder positief staan tegenover het merk en ook minder koopbereidheid kennen. Toch blijkt het effect weinig significant. Pogingen tot overtuiging laten klanten vrij onverschillig, zolang de content overtuigend genoeg is. Een gezonde balans tussen geloofwaardige content en commercie zou wel eens een cruciale factor kunnen zijn bij het succesvol toepassen van contentmarketing.

Lees hier de master thesis van Vera Wijermans